HUR MÅR ÖSTERSJÖN?


En genomgång av Östersjöns historia och de förutsättningar som skapat ett unikt ekosystem, samt hur det påverkar de utmaningar som vi och havet står inför idag.


Nyckelord: biodiversitet, introducerade arter, salthalt, syrefria bottnar, överfiske, övergödning

DEN NATURVETENSKAPLIGA METODEN


Hur ställer du en fråga som går att besvara? Och vad måste du tänka på när du ska göra ett experiment?

Föreläsningen riktar sig till lärare inom naturvetenskapliga ämnen och elever som går sista året på gymnasiet och ska göra ett eget arbete inom ett naturvetenskapligt ämne.


Nyckelord: experimentdesign, hypotes, replikering, vetenskaplighet

MARINA MAKROALGER I SVENSKA VATTEN


Sugen på att se något nytt? Vill du uppleva mer på hemestern?

En föreläsning kring artkunskap för den som är intresserad av att lära sig mer om de vanligaste arterna av makroalger som vi hittar längs den svenska kusten och förstå hur de speglar miljön de lever i.

Vi går igenom karaktärer för att identifiera några av de vanligaste arterna.


Nyckelord: artkunskap, biodiversitet, makroalger

MARIN EKOLOGI – VÄSTERHAVET


Hur ser det egentligen ut under havsytan på den svenska västkusten? Finns det något att se i våra kalla, mörka vatten?

En genomgång av olika biotoper i västerhavet med fokus på ekologi och exempel på olika arter som du kan komma att se om du snorklar eller dyker på västkusten.


Nyckelord: artkunskap, biodiversitet, biotop, ekosystem, evertebrater

NYFIKEN PÅ ALGER


Gillar du att själv samla mat i naturen? Tror du att det är sjögräs du äter till din sushi?

En föreläsning som förklarar skillnaden mellan alger och sjögräs, samt introduktion till några av de makroalger som finns längs den svenska (väst)-kusten. Hur du känner igen dem, var du hittar dem och vilka som är goda att äta.


Nyckelord: alger, ekologi, ekosystem, mat

MARIN EKOLOGI - DJUPHAVET


Livet i djuphavet var länge okänt, och till stora delar är det ännu ett mysterium. Endast 5% av djuphaven är utforskade av människan. Det är mindre än vad vi utforskat på planeten Mars. Lär dig mer om djuphavens vida slätter, annorlunda livsformer och spännande miljöer, som rykande ”black smokers” och meterlånga maskar.


Nyckelord: artkunskap, biodiversitet, ekosystem

VAD DU INTE VISSTE ATT DU VILLE VETA OM BLÅSTÅNG


Många har säkert poppat blåsorna på ilandspolad tång under en promenad längs havsstranden. Kanske har den kittlat dina tår när du badat vid klipporna?


En föreläsning om hur kom blåstången in i Östersjön, hur har den anpassat sig till ett så utsötat vatten och vad som händer i tångbältet under fullmånen kring midsommar.


Nyckelord: anpassning, artbildning, ekosystem, förökning

MARIN EKOLOGI – KORALLREVET


Hur fungerar egentligen ett av planetens häftigaste ekosystem? Varför är korallreven så viktiga för planeten och livet i haven?

En genomgång av korallrevets ekologi med exempel på olika arter som du kanske känner igen från eller kommer möta på en semester i tropikerna.


Nyckelord: artkunskap, biodiversitet, ekosystem