BIOLOGIK


Företaget BioLogik registrerades 2021 och drivs för närvarande som enskild firma. Företaget är huvudsakligen placerat i Stockholms län, men arbetar även i Göteborg och Bohuslän.


Den huvudsakliga verksamheten är föreläsningar inom biologi, främst med inriktning på artkunskap, ekologi, marin- och brackvattenbiologi. Utöver detta utförs även faktagranskning av texter, dykuppdrag (behörighet A40) och eftersök/dokumentation med ROV (remotely operated vehicle) ner till 100 m.


Ellen Schagerström har en doktorsexamen i växtekologi med inriktning marin botanik samt flerårig erfarenhet som forskare och föreläsare på universitet och högskolor. Sedan 2018 är hon medlem i ArtDatabankens expertkommitté för makroalger.

Ellen bedriver mycket forskningskommunikation, främst med Tångbloggen och Algpodden, men även genom medverkan på evenemang som ForskarFredag, PADI Womens Day, Västerhavsveckan och liknande.

Med yrkesdykarcertifikat A40, IDSA level 2 samt Dykledare A40 arbetar hon vid behov som yrkesdykinstruktör på YRGO yrkesdykarskola i Svanesund.

Ellen frilansar ibland som reseledare för arrangörer som Temaresor, Jambo Tours och Gränslösa Resor. Hon har bland annat lett resor till Alaska, Indonesien och Madagaskar.

Utöver detta har BioLogik ett brett kontaktnät med specialkompetens från forskarvärlden, konsultfirmor, organisationer och myndigheter.


Bland BioLogiks kunder återfinns bokförlag, gymnasieskolor, konsultfirmor och universitet.


Vi lämnar gärna referenser!